Archive for กรกฎาคม, 2022
ก.ค.
21

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขอเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (4 ห้าม 3 ต้อง) และให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรฯอย่างเคร่งครัด

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850