ก.พ.
09

MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 19 ข้อ 2 การบันทึกข้อมูลการเรี่ยไร-การไม่รับของขวัญปี 2567
MOIT 19 ข้อ 2.1 รับของขวัญ1 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.1.1รับของขวัญ2 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.2 เรี่ยไร1 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.2.2 เรี่ยไร2 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.3 การจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิกการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
MOIT 19 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193